จองเวลาถ่ายทำที่ Krungsri IMAX

การใช้สถานที่ของโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX ถ่ายทำ

ผู้เข้าประกวดที่ต้องการใช้สถานที่บริเวณโรงภาพยนตร์หรือภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX ถ่ายทำวิดีโอให้ใช้ที่สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์เท่านั้น โดยต้องแจ้งการขอเข้าใช้ล่วงหน้าที่ www.KrungsriIMAX.com ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม ถึง 28 กันยายน 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

ภายในโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX

ทุกวันพุธ เวลา 10.00-11.00 น.

ภายนอกโรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX

จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-15.00 น.

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่