ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในการประกวดและโลโก้

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ KMA (Krungsri Mobile App)

• ข้อมูล KMA (Krungsri Mobile App)

• การจ่ายด้วย QR Code ผ่าน KMA (Krungsri Mobile App)

• ขั้นตอนการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ผ่าน KMA (Krungsri Mobile App)

1. Log-in เข้า KMA (Krungsri Mobile App)
ที่หน้า Overview เลือก "KMA Marketplace"
2. เลือก "Major Cineplex" หากช่วงนั้น
มีโปรโมชั่นระบบจะให้ลูกค้าใช้สิทธิ์
3. เลือกภาพยนตร์ที่ต้องการรับชม
*รายการภาพยนตร์ที่แสดงขึ้นกับทาง Major
4. เลือกโรงภาพยนตร์ที่ต้องการ
5. เลือกรอบที่ต้องการรับชม
6. เลือกที่นั่ง และกด "ดำเนินการต่อ"
7. ตรวจสอบความถูกต้อง
ใส่ e-mail และเบอร์โทรศัพท์
กด "ชำระเงิน"
8. เลือกบัญชีที่ต้องการใช้
ชำระเงิน และตรวจสอบ
รายละเอียดการซื้อแล้ว
กด "ชำระเงิน"
9. ชำระเงินสำเร็จ
*ในกรณีที่ตั้งค่า Auto save ไว้
ระบบจะบันทึก Slip ให้อัตโนมัติ
10. หน้าแสดงรายละเอียด
การจองและการจ่ายเงิน
ข้อมูลการชำระเงิน แสดงอะไรได้บ้าง
บัญชีผู้ชำระ : คือบัญชีที่ใช้ในการชำระเงิน
จำนวนเงิน : จำนวนเงินทั้งหมดที่ทำการชำระ
เลขการสั่งซื้อ : กรณีที่ลูกค้าเกิดปัญหา ใช้เลข
การสั่งซื้อในการตรวจสอบบนระบบ backend
หมายเลขอ้างอิง : เลขที่อ้างอิงของการจ่าย Bill
สามารถใช้เลขการสั่งซื้อ ในการตรวจสอบบน
ระบบ KMA backend
ช่องทางการชำระ : ช่องทาง
ที่ลูกค้าใช้ในการชำระเงิน

Download logo

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่