รายละเอียดโครงการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างการรับรู้และความผูกพันต่อแบรนด์ Krungsri IMAX
2. เพื่อแนะนำการซื้อบัตรชมภาพยนตร์ที่กรุงศรี ไอแมกซ์ผ่าน Krungsri Mobile Application หลีกเลี่ยงการแตะธนบัตร
3. เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนรวมถึงบุคคลทั่วไปได้แสดงความคิดในเชิงสร้างสรรค์ผ่าน Social media

คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด

1. นักเรียน นักศึกษา หรือ บุคคลทั่วไป อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม ทีมละไม่เกิน 2 คน สามารถส่งได้เพียง 1 ผลงาน

กำหนดการ

15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2563 ประชาสัมพันธ์ รับสมัครและส่งผลงาน
ทีมงานอัปโหลดผลงานบน Major Group YouTube Channel

22 กันยายน 2563 คณะกรรมการตัดสินรางวัล

28 กันยายน 2563 ประกาศผล

2 ตุลาคม 2563 แจกรางวัล

รายละเอียดของคลิปวิดีโอ

1. ชื่อคลิปวิดีโอ (กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหัวข้อ “การส่งผลงาน”)
2. สเปคไฟล์ FULL HD 1080 P( 1920 x 1080 ) Widescreen หรือมากกว่า
3. คลิปวิดีโอสามารถเป็น Footage, Animation , Motion Graphic, การตัดต่อภาพ หรือ วิดีโอคลิปที่ใช้คนแสดงจริง
4. ความยาวคลิปวิดีโอไม่เกิน 1 นาที
5. ในคลิปจะต้องมีผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงศรีอยุธยาและวิธีการตามที่กำหนด และต้องมีประโยคบังคับของผลิตภัณฑ์
(กรุณาดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่หัวข้อ “ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร”)

ขั้นตอนการสมัครและหลักฐาน

1. เข้า www.krungsriimax.com เพื่อลงทะเบียนรับ Username & Password
2. แนบเอกสารสำเนาบัตรประชาชนเป็นไฟล์ .pdf/ .jpg
3. หมดเขตสมัครวันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 24.00 น.

ผลิตภัณฑ์ของธนาคาร

KMA (Krungsri Mobile App)

1. จ่ายเงินด้วย QR Code
2. Marketplace

หมายเหตุ - นำเสนอครบทั้ง 2 รูปแบบ

ข้อความบังคับในวิดีโอ "ซื้อตั๋วหนังครบจบในแอป"

การส่งผลงาน

อัปโหลดวิดีโอคลิปโดยใช้ชื่อไฟล์และชื่อคลิปวิดีโอและ #KrungsriImaxVideoContest 2020 เช่น สุดยอดของการชมภาพยนตร์ #KrungsriImaxVideoContest 2020 อัปโหลดที่ www.KrungsriIMAX.com เท่านั้น วันที่ 15 กรกฎาคม ถึง 15 กันยายน 2563 จนถึง เวลา 24.00 น.

การประกาศผล

ประกาศผลรางวัลอย่างเป็นทางการวันที่ 28 กันยายน 2563 ผ่านช่องทาง
- http://www.facebook.com/IMAXThailand
- www.majorcineplex.com/news/KrungsriImaxVideoContest 2020
- www.krungsri.com

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่