รางวัล

รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล

 • เงินรางวัลจำนวน 80,000 บาท

 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 50 ใบ มูลค่า 25,000 บาท

 • รวมมูลค่า 105,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล

 • เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท

 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 30 ใบ มูลค่า 15,000 บาท

 • รวมมูลค่า 65,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล

 • เงินรางวัลจำนวน 20,000 บาท

 • ถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

 • บัตรชมภาพยนตร์ Krungsri IMAX จำนวน 20 ใบ มูลค่า 10,000 บาท

 • รวมมูลค่า 30,000 บาท

รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล

 • เงินรางวัลจำนวน 4,000 บาท

 • ประกาศนียบัตร

 • บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex จำนวน 20 ใบ มูลค่า 5,600 บาท

 • รวมมูลค่า 9,600 บาท/รางวัล

การแจกรางวัล

ผู้เข้าประกวดที่ได้รับรางวัลจะได้รับรางวัลและถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 ตุลาคม 2563
ที่โรงภาพยนตร์ Krungsri IMAX สาขาพารากอน ซีนีเพล็กซ์ ชั้น 5 สยามพารากอน

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่